Qarabağ Azərbaycandır ! | Karabakh is Azerbaijan ! | Карабах - это Азербайджан !

Azərbaycan dili
Çağrı Mərkəzi

“ASAN Bridge”

“ASAN Bridge” sistemi nədir və prosesləri necə asanlaşdırır?

Rəqəmsal və müasir hökumət konsepti çox böyük miqdarda məlumatın effektiv idarə edilməsini tələb edir. Hər bir dövlət qurumu isə özünə aid məlumatları özündə saxlayaraq onları idarə edir. Lakin,  vətəndaşlara daha yaxşı xidmət edə bilmək üçün müxtəlif qurumlar daim bir-birilərinə lazımi məlumatları ötürməli və bunu təhlükəsiz, eyni zamanda sürətli şəkildə həyata keçirməlidirlər. Məlumat mübadiləsi aləti “ASAN Bridge” sistemi Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminin (EHİS-in) inteqrasiya modulu olaraq dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin əlaqələndirilməsini, o cümlədən, həmin ehtiyatlar və sistemlər arasında dayanıqlı və təhlükəsiz məlumat mübadiləsini təmin edir.

“ASAN Bridge” sistemi sayəsində əldə edilən üstünlüklər: 

  • Fiziki avadanlıqlardan (kart, token və s.) asılı olmaması 
  • Bütün Əməliyyat Sistemlərində (ƏS) işləyə bilməsi 
  • Monitorinq modulu vasitəsilə sistem daxilində yaranan hər hansı bir problemi vaxtında aşkarlayıb tezliklə aradan qaldırması
  • Məlumatın bir qurumdan digər qurumlara ötürülməsini zamanı müvafiq icazələrin mərkəzdən idarə edilə bilməsi 
  • Bütün növ servislərin qəbul edilə bilməsi (XML, JSON, SOAP, Restful) və ötürülə bilməsi 
  • Ötürülən servislərin dayanıqlığını artırmaq məqsədilə servislərin versiyalanması 
  • Servislərin alt servislərə bölünə bilən olması və beləcə ötürülən məlumatların içindən yalnız lazım olanları seçərək qarşı tərəfə ötürməsi
  • Məlumat mübadiləsinin maksimum sürətli və rahat həyata keçirilməsi